member of chefhouse

  • English
  • Ελληνικά

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τo www.chefimageworkwear.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της ελληνικής ομμόρυθμης εταιρείας «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε.», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 999494745 / Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας). Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην διεύθυνση www.chefimageworkwear.com

Οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (down-loading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν, ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται κατά τη νόμιμη διαδικασία.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.chefimageworkwear.com συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε από τις υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του chefimageworkwear.com,  στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» αρνείται όλες τις εγγυήσεις, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, και αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνετε εσείς και σε καμία περίπτωση η «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε». Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του παρόντος ιστότοπου,  σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Η «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» δεν προβαίνει σε κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε.  Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα εξής πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα) στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του chefimageworkwear.com υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Με την χρήση του chefimageworkwear.com συμφωνείτε και αναλαμβάνετε να μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προσβάλλει τα χρηστά ήθη  είναι απόρρητο ή εμπιστευτικό ή αντίθετο σε ιδιωτικές συμβάσεις ή σε διατάξεις νόμου. Επίσης, υποχρεούστε να μην μεταδίδετε οποιασδήποτε μορφής υλικό,  το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Επίσης,  με την χρήση του chefimageworkwear.com αποδέχεσθε και συναινείτε,  ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι, οι προστηθέντες και άλλοι συνεργάτες της «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει σε σας και σε οιονδήποτε,  από τρίτους που χρησιμοποιούν το chefimageworkwear.com. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας-σήματα
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του chefimageworkwear.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα και σήματα υπηρεσιών της «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε ψηφιακό ή μη τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες του chefimageworkwear.com αποδέχεστε,  ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή/και εκμεταλλεύεστε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του  chefimageworkwear.com. Η εμφάνισή των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων της «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 Ισχύων Νόμος

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε» και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του παρόντος ιστότοπου και την ερμηνεία του. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την «Παπαδημητρίου Χ. & Δ. Ο.Ε», η οποία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις στο περιεχόμενο του ιστότοπου και στους ανωτέρους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.» και το chefimageworkwear.com, δημιούργησαν την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ενδέχεται εσείς, οι χρήστες του ιστότοπου, να μας παρέχετε πληροφορίες που αφορούν στην εκτέλεση της παραγγελίας σας. Όποιες πληροφορίες μας παρέχετε, διέπονται από τους κατωτέρω κανόνες, τους οποίους εσείς, ως χρήστες του ιστότοπου, αυτόματα και ανεπιφύλακτα αποδέχεστε με την χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου. Παράλληλα, η χρήση του παρόντος ιστότοπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από εσάς και όλων των όρων χρήσης που σας γνωστοποιούνται στον chefimageworkwear.com.

Γενικά
Εσείς οι χρήστες του παρόντος ιστότοπου αποδέχεσθε,  ότι όποιες πληροφορίες παρέχετε κατά την χρήση του, τις παρέχετε εκούσια και αφού έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του chefimageworkwear.com.  Η παροχή των ζητούμενων πληροφοριών είναι απαραίτητη,  τόσο για την ορθή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παραγγελίας σας, όσο για την μέγιστη δυνατή προστασία των συναλλαγών, μέσω του chefimageworkwear.com. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.» και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία αυτών των στοιχείων προσωπικών δεδομένων από την «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.» για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής. Ρητά δηλώνεται,  ότι αποδέκτες των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχετε εσείς είναι αποκλειστικά και μόνο οι υπάλληλοι και οι προστεθέντες της εταιρείας, στα πλαίσια της εκτέλεσης της συναλλαγής.

Το chefimageworkwear.com δεσμεύεται, σύμφωνα με το Νόμο,  να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του σε κανένα τρίτο φορέα. Το chefimageworkwear.com μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: α) έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων, β) η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το chefimageworkwear.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των επισκεπτών/χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το chefimageworkwear.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/χρήστες του chefimageworkwear.com καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το chefimageworkwear.com γ) επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Επίσης, με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997

Συγκέντρωση πληροφοριών
Το chefimageworkwear.com σχεδίασε την ιστοσελίδα του, έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους χρήστες του ιστοτόπου μας, να μας παρέχουν πληροφορίες για τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο chefimageworkwear.com.

 Χρήση των Πληροφοριών

Το chefimageworkwear.com συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το chefimageworkwear.com, (3) και  στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στον ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας, τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας και τα στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας. Το chefimageworkwear.com θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σχετικά με την ορθή και ασφαλή εκτέλεση της παραγγελίας σας.

 Πρόσβαση στις Πληροφορίες
Κάθε εκτέλεση παραγγελίας και παράδοση των προϊόντων απαιτεί αναγκαία την συλλογή προσωπικών στοιχείων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από τους υπαλλήλους και προστηθέντες του αρμοδίου υπευθύνου τμήματος του chefimageworkwear.com.  Η εκ μέρους σας προσκόμιση και επίδειξη των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το chefimageworkwear.com για τους ανωτέρω λόγους. Ως εκ τούτου, η εκ μέρους σας παραγγελία προϊόντων μέσω του chefimageworkwear.com και η αποδοχή της συναλλαγής αυτής, σημαίνει την εκ μέρους σας αποδοχή για την λήψη και επεξεργασία για τους ανωτέρω λόγους και εντός των ανωτέρω πλαισίων από το chefimageworkwear.com,  των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε.

Ασφάλεια συναλλαγών
Το chefimageworkwear.com δεσμεύεται, όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του και για το λόγο αυτό λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οι χρήστες παρέχετε με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Τo chefimageworkwear.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει,  εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά.

Περιοδικές Αλλαγές
Σας ενημερώνουμε ότι το chefimageworkwear.com βελτιώνει συνεχώς την ιστοσελίδα του και τα σχετικά με αυτή προϊόντα. Στα πλαίσια αυτά, θα ανανεώνει και θα τροποποιεί τους παρόντες όρους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό σας συστήνουμε να διαβάζετε τους παρόντες όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου chefimageworkwear.com της εταιρείας με την επωνυμία «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.»  διέπεται από τους παρόντες όρους συναλλαγών και τους ανωτέρω όρους χρήσης που αναρτώνται ομοίως στον ιστότοπο chefimageworkwear.com. Με την εκ μέρους σας είσοδο στον ιστότοπο chefimageworkwear.com και την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος λογίζεται αμάχητα ότι συναινείτε και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους οφείλετε να απόσχετε από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά..

 Πληροφορίες προϊόντων

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.». Επιπλέον, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις περιγραφές των  η «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.» προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη.  Εντούτοις, η «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.»  δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω του chefimageworkwear.com είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη.

Τιμές
Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις (23% ΦΠΑ), εκτός από τα έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας, επιπλέον της τιμής των επιλεγέντων προϊόντων. Το chefimageworkwear.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των τιμών των προϊόντων του ιστοτόπου του, σε οποιαδήποτε στιγμή. Δεσμεύεται ωστόσο να εφαρμόζει τις τιμές που αναγράφονταν στον ιστότοπο, κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας.

Πληρωμή
H «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.» θέτει στη διάθεσή σας τους εξής τρόπους πληρωμής: Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε. Με πιστωτική, Χρεωστική ή προπληρωμένη Κάρτα. Κάθε αγορά από τον διαδικτυακό τόπο του chefimageworkwear.com πραγματοποιείται κατά επιλογή του αγοραστή με δυνατότητα εξόφλησης και με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American express). Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση  κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της πύλης www.paypal.com. Με Paypal. Το PayPal σας επιτρέπει να πληρώσετε απευθείας και κρυπτογραφεί αυτόματα τα απόρρητα δεδομένα χρησιμοποιώντας τις καλύτερες τεχνολογίες της αγοράς. Με παραλαβή & πληρωμή της παραγγελίας σας στο κατάστημά μας Chef House: Κάντε την παραγγελία σας από το chefimageworkwear.com ή τηλεφωνικώς στο 2103310593,2103218433 και παραλάβετε τα προϊόντα σας από το κατάστημα Chef House, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση Αγ. Δημητρίου 9, Πλ. Ψυρρή, Αθήνα. Σε αυτή τη περίπτωση δεν χρεώνεστε έξοδα αποστολής.

Ασφάλεια συναλλαγών
To  chefimageworkwear.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν τροποποιηθεί κατά την μεταφορά.

Ακύρωση παραγγελίας
Το chefimageworkwear.com δεν διαθέτει μηχανισμό για την ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) σας μπορεί να γίνει μόνο τηλεφωνικά  στο  (+302102852355-356 ή +302103310593) και μόνο στην περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί το προϊόν. Η δυνατότητα αυτή σας παρέχεται, εφόσον η τηλεφωνική επικοινωνία γίνει σε εργάσιμες ημέρες, μέχρι τις 17:00 το αργότερο .

Αλλαγή προϊόντων
Για την αλλαγή κάποιου προϊόντος που μόλις αγοράσατε, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2103310593 ή στείλετε το μήνυμά σας στο info@chefimageworkwear.com ενημερώνοντάς μας  τον λόγο που θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν.

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, εφόσον έχετε ενημερώσει για τον λόγο επιστροφής κατά την παραλαβή του.Το προϊόν θα πρέπει να είναι στην αρχική του συσκευασία (όπως παραδόθηκε) να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην έχει πλυθεί στο πλυντήριο.

Τα έξοδα επιστροφής με courier επιβαρύνουν τον πελάτη.

Επίσης μπορείτε να μας παραδώσετε το προϊόν στο κατάστημά μας (Αγ. Δημητρίου 9, Πλ. Ψυρρή, Αθήνα) ή στο εργοστάσιό μας (Τατοίου 60, Μεταμόρφωση).

Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει τα εμπορεύματα προς αντικατάσταση-επιστροφή να συνοδεύονται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή τιμολογίου.
Σας ενημερώνουμε,  ότι ελαττωματικά θεωρούνται μόνο τα προϊόντα που είναι ακατάλληλα να φορεθούν και σε καμία περίπτωση τα προϊόντα που αποκλίνουν από τις αναρτημένες στον ιστότοπό μας φωτογραφίες, λόγω αναμενόμενων διαφοροποιήσεων κατά την σχεδίαση, επεξεργασία, λήψη και ανάρτηση των φωτογραφιών.

Χρόνος αποστολής
Ο χρόνος αποστολής εξαρτάται από την κατασκευή και την διαθεσιμότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι άμεσα διαθέσιμο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Τα προϊόντα με την ένδειξη "Κατόπιν Παραγγελίας" θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για το κόστος και για το χρόνο αποστολής.

Ανωτέρα βία
Η «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.» δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.» ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και δικαιούται αυτόματα σε ισόχρονη με την άνω καθυστέρηση παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος
H  «Παπαδημητρίου Χ. &  Δ. Ο.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

Διάφορα
Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως κηρυχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Ακολουθήστε μας